Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirleti genellikle tek kişi tarafından kurulan ve ayı zamanda ortaklarla beraber de kurulabilen bir şirket türüdür.

Şahıs şirketinin tercih edilmesinin en büyük özelliklerinden bir ise, kuruluşunun basit ve hızlı olması diyebiliriz. Şahıs şirketi kurucusu hukuki olarak gerçek kişi olarak kabul edilir ve şirketin tüm sorumlulukları onlara ait olur( Borçlar, mal varlıkları, vergiler gibi).

 

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

İlk adım olarak gerekli belgeleri toplayarak işe başlamalısınız. Topladığınız ya da hazırladığınız gerekli belgeleri ise şahsen vergi dairesine gidip ya da bir mali müşvair ile anlaşıp vekalet vererek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Şahıs şirketi kurma aşamaları ise;

 • İkametgah bilgileri, kurucunun nüfus cüzdanı fotokopisi, imza sirküleri ve imza tescil beyannamesi gibi gerekli bilgiler alınır.
 • Şirket tescili yapılır.
 • Vergi hesap numarası için başvurulur.
 • Gerekli defterler alınır ve noterde tasdik ettirilir.
 • Yoklama tutanağı hazırlanır.
 • Vergi hesap numarası alınır
 • Vergi levhası ve yazar kasa levhası alınır
 • Gider pusulası, irsaliye ve fatura belgeleri çıkarılır.
 • Sicil gazetesine ilan verilir ve ilgili ticaret odasına kayıt yaptırılır.
 • İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı çıkartılır.
 • SGK ve Bağ-Kur işlemleri yapılır.

Fakat dijital olarak şahıs şirketi kurmak mümkündür, vergi dairesine gitmeden e-devlet üzerinden de kuruluş işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

 

Şahıs Şirketinin Türleri Nelerdir?

Şahıs şirketleri üç’e ayrılır bunlar;

 • Adi şirketler
 • Kolektif şirketler
 • Komandit şirketler

Adi Şirketlerin tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Şirket sahibinin ayrı bir mal varlığının olmadığı en basit şirket modelidir ve borçlar kanunu kapsamına girer.

Kolektif Şirketler gerçek kişiler ile kurulan bu şirket türünde ise, ortaklar tüm şirket borçlarından kendi mal varlıkları ile sınırsız bir şekilde sorumludurlar ve tüzel kişiliğe sahiptir.

Komandit Şirketler ise en az iki kişi ile kurulabilen, ortakların bir kısmı şirket borçlarından sınır olmadan diğeri ise sınırlı bir şekilde sorumludur. Tüzel kişilikleri vardır.